WWF: Sertifioinnin hyödyt kustannuksia suuremmat

Ympäristöjärjestö WWF:n selvityksen mukaan FSC-sertifikaatista aiheutuvat vuotuiset kustannukset ovat runsaat neljä dollaria puukuutiolta mutta tuotot keskimäärin kuusi dollaria.

WWF:n tekemän selvityksen mukaan FSC-sertifioinnin metsätalousyrityksille tuomat lisätulot ovat suuremmat kuin sertifioinnista aiheutuvat kustannukset.

Selvityksen mukaan FSC-sertifikaatista aiheutuvat vuotuiset kustannukset olivat runsaat neljä Yhdysvaltain dollaria sertifioidulta puukuutiolta vuosittain. Toisaalta sertifikaatti poiki vuosittain keskimäärin kuuden dollarin taloudellisen hyödyn kuutiota kohden, joten hyödyt ylittävät kustannukset.

Taloudellisen hyödyn suuruus vaihteli huomattavasti yrityksestä ja toimialueesta riippuen. Eniten hyötyivät tropiikissa toimivat pienet ja keskisuuret yhtiöt.

WWF:n selvityksessä tarkasteltiin 11 puunkorjuuyrityksen tilannetta eri puolilla maailmaa, näistä yhdeksällä oli FSC-sertifikaatti.

METSÄLEHTI