Metsäkeskus kannattaa metsävaratietojen julkistamista

Metsäkeskuksen mukaan avoimempi tiedonjakelu hyödyttäisi metsäpalveluyrittäjiä ja lisäisi metsien aktiivista käyttöä.

Suomen metsäkeskus kannattaa avoimempaa metsävaratietoa. Metsäkeskuksen tiedotteen mukaan kaikilla toimijoilla tulisi olla yhtäläinen mahdollisuus tarjota metsänomistajille erilaisia palveluita julkisten metsävaratietojen pohjalta.

Metsäkeskuksen mukaan vapaampi tiedonjakelu tukisi näin metsäpalveluyrittämistä, auttaisi yrittäjiä kehittämään uusia palveluita ja aktivoisi metsien käyttöä.

”Julkisin rahoin kerätty metsävaratieto kannattaa hyödyntää täysimääräisesti. Metsätieto ja sähköiset palvelut on nostettu myös Sipilän hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeen keskiöön. Vapaampi metsävaratieto luo pohjan myös tämän hankkeen onnistumiselle”, toteaa johtaja Ari Eini Metsäkeskuksesta.

Euroopan komissio on vaatinut Suomea julkistamaan metsävaratiedot. Perusteena olevan EU-direktiivin mukaan kansalaisilla tulisi olla oikeus saada tietoa ympäristön tilasta, jotta he voisivat osallistua omaa terveyttään ja elämänlaatuaan koskevaan päätöksentekoon.

Tällä hetkellä Metsäkeskus luovuttaa yksityisten metsänomistajien metsävaratietoja vain pyydettäessä ja perusteltuun tarpeeseen.

METSÄLEHTI