Metsäkeskus: Ympäristötukea yhä harvemmalle

Suomen metsäkeskus keskittää ympäristötukieurot ekologisesti arvokkaimmille kohteille.

Suomen metsäkeskus keskittää ympäristötukieurot ekologisesti arvokkaimmille kohteille. Tämä tarkoittaa, että jatkossa yhä harvempi metsälain ja Metso-ohjelman valintaperusteet täyttävistä kohteista saa tukea.

Metsäkeskus perustelee linjausta luonnonhoidon määrärahojen leikkauksilla. Kun pois lasketaan viime vuonna maksamatta jääneet ja jo hyväksytyt hankkeet, tämän vuoden ympäristötukisopimuksiin on jäljellä alle miljoona euroa. Se vastaa noin neljännestä vuotuisesta kokonaistarpeesta.

”Jatkossa vain osalle metsälain elinympäristöistä ja Metson valintaperusteet täyttävistä kohteista voi saada ympäristötukirahoitusta. Uusittavat ja uudet sopimukset ovat tarkastelussa samalla lähtöviivalla, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Seppo Ollikainen Suomen metsäkeskuksesta.

Tärkein valintakriteeri on kohteen ekologinen laatu. Metsäkeskus myöntää ympäristötukea jatkossa lähinnä runsaspuustoisille, monimuotoisuusarvoltaan tärkeille kohteille, jotka ovat ensisijaisesti metsälain 10. pykälän mukaisia elinympäristöjä.

Niiden yhteydessä voidaan rahoittaa myös merkittävimpiä Metso-ohjelman elinympäristöjä. Tukikohteiden rajauksessa pyritään luomaan ekologisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia.

”Monimuotoisuusarvoltaan vähäisempiä kohteita sekä kohteita, jotka luonnostaan jäävät vähäisten hakkuumahdollisuuksien vuoksi metsänkäsittelyn ulkopuolelle, ei valitettavasti voida jatkossa rahoittaa ympäristötuella. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot sekä kallioalueet”, Ollikainen kertoo.

Metsäkeskus on huhtikuun aikana yhteydessä metsänomistajiin, joiden tukisopimus on vanhenemassa, ja antaa toimintaohjeet sopimuksen uusimisen selvittämiseksi.

Muut metsänomistajat, jotka haluavat tiedustella luontokohteensa soveltuvuutta määräaikaiseen suojeluun, voivat olla yhteydessä Metsäkeskuksen asiakasneuvojiin.

METSÄLEHTI