Yksityissahojen etujärjestö sai uuden nimen

Itsenäisen sahateollisuuden etujärjestö Suomen Sahat ry on muuttanut nimensä Sahateollisuus ry:ksi.

Itsenäisen eli yksityisessä omistuksessa olevan sahateollisuuden etujärjestö Suomen Sahat ry on muuttanut nimensä Sahateollisuus ry:ksi.

Järjestön mukaan uusi nimi kuvaa aiempaa selvemmin jäsenyritysten toiminnan rakennetta, laajuutta ja kriittistä asemaa biotalouden arvoketjussa.

Yksityisten sahojen osuus Suomen sahatavaratuotannosta on noussut yli puoleen. Järjestöllä on 35 jäsenyritystä. Suurimmat sahat toimivat useilla sahalaitoksilla ja yltävät satojen miljoonien liikevaihtoon.

Metsäteollisuusintegraattien etujärjestö on Metsäteollisuus ry. Sillä ja Sahateollisuus ry:llä on yhteisiä jäsenyrityksiä.

Pienempiä, useimmiten yhden sirkkelisahan yrityksiä edustaa Sahayrittäjät ry.

METSÄLEHTI