Metsäteollisuuden investoinnit kasvussa

EK:n kyselyn mukaan metsäteollisuuden osuus koko tehdasteollisuuden investoinneista on tänä vuonna neljännes.

Teollisuuden investoinnit Suomeen kääntyivät viime vuonna selvään nousuun, EK:n tuore kysely kertoo. Kasvu näyttää jatkuvan tänä vuonna ja investointien ennakoidaan nousevan 3,8 miljardiin euroon.

”Kiinteiden investointien kasvusuunta on pitkään odotettu ja erittäin myönteinen asia Suomen taloudelle. Ennustettukin investointitaso on silti vain tyydyttävä, eikä se vielä riitä merkittävästi kasvattamaan tuotantopotentiaalia”, EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila arvioi.

Metsäteollisuuden investoinnit olivat viime vuonna 712 miljoonaa euroa ja tänä vuonna päästään 965 miljoonaan euroon. Näin metsäteollisuuden osuus tehdasteollisuuden investoinneista olisi neljäsosa.

Sen sijaan panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen laskivat viime vuonna ja laskun ennakoidaan jatkuvan tänä vuonna. Tänä vuonna teollisuus käyttänee tutkimukseen ja tuotekehitykseen 2,6 miljardia euroa, mikä on 400 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2014.

Metsäteollisuuden osuus tutkimusrahoista on vaatimaton, tänä vuonna reilut 90 miljoonaa euroa. Sen sijaan esimerkiksi kemianteollisuudessa tutkimukseen käytetään vajaat 500 miljoonaa euroa ja teknologiateollisuudessa 1,9 miljardia euroa.

”Teollisen tutkimus- ja kehitystoiminnan vaatimaton kehitys on huolestuttavaa talouden ja tuottavuuden pidemmän aikavälin kasvunäkymien kannalta”, Urrila totesi.

METSÄLEHTI