Metsäteollisuuden tuotanto kutistui kesäkuussa

Metsäteollisuuden tuotanto laski kesäkuussa 1,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, Tilastokeskus kertoo. Koko teollisuuden tuotanto nousi 4,3 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotanto laski kesäkuussa 1,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, Tilastokeskus kertoo. Koko teollisuuden tuotanto kuitenkin nousi 4,3 prosenttia. Kovinta vauhti oli kaivostoiminnassa, jossa tuotanto kasvoi peräti 194 prosenttia: kasvu tuli lähinnä turvetuotannosta, jota kesäkuun suotuisat säät vauhditti.

Metsäteollisuuden kapasiteetista oli käytössä kesäkuussa 84,2 prosenttia, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko teollisuuden käyttöaste nousi 83 prosenttiin.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 33 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Iso pudotus selittyy paljolti viime vuoden kesäkuun tilausten poikkeuksellisen suurella arvolla, johon vaikutti muun muassa muutama iso laivatilaus.

Pudotus oli maltillisinta kemianteollisuudessa (-4,1 prosenttia) ja paperin sekä kartongin valmistuksessa (-4,4 prosenttia).

METSÄLEHTI