Metsäteollisuus ry mielissään sukupolvenvaihdosten huojennuksesta

Metsäteollisuus ry on hallituksen kanssa samoilla linjoilla metsätilojen sukupolvenvaihdosten vauhdittamisesta. Hallituksen esitysluonnos sukupolvenvaihdoshuojennuksesta saa etujärjestön tuen.

”Esitysluonnos parantaa metsien omistusrakennetta ja edistää puun liikkeelle saamista”, järjestö toteaa tiedotteessaan.

Metsäteollisuus ry asettaisi huojennukselle ehtoja, jotta tilarakenne ei pirstoutuisi entisestään vaan tilakoot päinvastoin suurenisivat. Hallituksen ehdotuksessa huojennuksen saakin vain tietyn vähimmäistuoton ylittävä metsätila.

”Pienet metsätilat tekevät puukauppaa harvemmin ja kauppojen puumäärä on pienempi. Pienellä tilalla metsätulojen merkitys jää helposti pieneksi, mikä passivoi metsien hoitoa”, perustelee Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

Huojennusta saa vain elinaikana tehtyjen lahjoitusten kautta, mikä Metsäteollisuus ry:n mukaan vie kehitystä oikeaan suuntaan.

”Sukupolvenvaihdosten suunnittelu aloitetaan jatkossa aikaisemmin, metsätilan jatkajat nuorentuvat ja kuolinpesäomistusta syntyy vähemmän.”

Esityksen puutteena järjestön mielestä kuitenkin on, ettei koske yhteismetsäosuuden lahjoitusta jälkipolville.

METSÄLEHTI