Metsien hinnan nousu hidasti suojelua viime vuonna, ympäristötuen rahoitus tuplattiin tälle vuodelle

Pysyvän suojelun keskimääräinen korvaus oli viime vuonna 7 200 euroa hehtaarilta.

Metso-ohjelman toteutus hidastui viime vuonna. Pysyvästi metsää suojeltiin 4 700 hehtaaria, mikä on noin 100 hehtaaria vähemmän kuin edellisvuonna. 20 vuoden määräaikaiseen suojeluun saatiin 90 hehtaaria, siinä laskua edellisvuodesta kertyi runsaat 100 hehtaaria.

Laskua selittää sekä puun ja metsämaan hintojen nousu sekä sopivien kohteiden niukkuus.

”Rahaa käytettiin enemmän mutta hehtaareita tuli vähemmän kuin edellisvuonna. Jyväskylän eteläpuolelta haettavissa kohteissa ollaan hieman jäljessä. Siellä hyviä kohteita tulee vähemmän tarjolle”, erityisasiantuntija Esa Pynnönen ympäristöministeriöstä kertoo.

Vauhdin hidastuminen ei kuitenkaan erityisesti huoleta, sillä suojelun kokonaistavoitetta (96 000 hehtaaria vuoteen 2025 mennessä) lähestytään. Tällä hetkellä kasassa on 89 000 hehtaaria.

Pysyvästä suojelusta tehtiin 450 päätöstä. Eniten metsiä, noin tuhat hehtaaria, suojeltiin Varsinais-Suomen ely-keskuksen alueella. Suojeltujen kohteiden keskikoko on noin 10 hehtaaria.

Pysyvän suojelun keskimääräinen korvaus oli viime vuonna noin 7 200 euroa hehtaarilta.

Ympäristötuessa isompi pudotus

10-vuotisilla ympäristötukisopimuksilla suojeltiin noin 3 600 hehtaaria. Se on 800 hehtaaria vähemmän kuin edellisvuonna. Luonnonhoitotöitä tehtiin yksityismetsissä 157 hehtaarilla, siinä on sen sijaan kasvua parikymmentä hehtaaria.

Lasku selittyy paljolti resurssoinnilla.

”Rahoitusta kyllä on ollut, enemmän kyse on ollut siitä, miten Metsäkeskuksessa on asioita ehditty edistämään”, neuvotteleva virkamies Ville Schildt maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Ympäristötukisopimuksia solmittiin viime vuonna lähes 1 300 kappaletta. Ympäristötukikohteiden keskikoko on vajaa kolme hehtaaria. Keskimääräinen korvaus metsänomistajalle kymmenvuotisesta sopimuksesta oli noin 2 200 euroa hehtaarilta.

Ympäristötuen rahoitus tuplattu tälle vuodelle

Metso-ohjelman pysyvän suojelun tavoitteesta on jäljellä enää noin 7 000 hehtaaria toteutettavaksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Tänä vuonna tavoitteena on suojella pysyvästi vähintään 3 700 hehtaaria. Pysyvässä suojelussa etusijalla ovat edelleen Etelä-Suomen kohteet.

Suojeluun on varattu tälle vuodelle rahoitusta 9 miljoonaa euroa.

Ympäristötukisopimuksia on tarkoitus solmia vähintään 4 000 hehtaarille. Luonnonhoitotavoite on vähintään 100 hehtaaria.

Määräaikaisiin ympäristötukisopimuksiin varataan tälle vuodelle noin 13,6 miljoonaa euroa ja 2,2 miljoonaa euroa luonnonhoitohankkeisiin. Rahoitusta on lähes kaksi kertaa enemmän kuin edellisinä vuosina.

”Tälle vuodelle rahoitus on erinomainen”, Schildt sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat