MTK: Hintakehitykseen ei voi olla tyytyväinen

Puun halpuuttaminen on ollut myrkkyä myös metsänhoidolle, puumarkkinakatsauksessa todetaan.

Puumarkkinatilanne kuumenee, MTK:n puumarkkinakatsauksessa todetaan. Nyt olisi kysyntää erityisesti harvennuspuulle.

Vaikka metsäyhtiöt ovat osoittaneet olevansa valmiita kilpailemaan puusta nousevilla hinnoilla, ei hintakehitykseen voida kuitenkaan olla tyytyväisiä. Tuottajahintojen nousu on ollut vaisua verrattuna metsäyhtiöiden tuloskehitykseen, katsauksessa todetaan.

Maksuhalukkuus on kasvanut. Vuoden sisällä puun hinta on noussut 10–30 prosenttia puutavaralajista riippuen. Pitkällä aikavälillä (35 vuotta) maksuhalukkuus on kuitenkin romahtanut, MTK muistuttaa. Erityisesti havukuidun ja koivutukin hintakehitys on huolestuttava. Esimerkiksi mäntykuidusta maksettiin yli 10 euroa tämänhetkistä hintatasoa (22€/m3) enemmän ja koivutukista lähes 30 euroa tämänhetkistä (50€/m3) enemmän.

Järjestö muistuttaa, että puun halpuuttaminen on ollut myrkkyä myös metsänhoidolle. Tämä näkyy taimikonhoitomäärien tippumisena sekä nuoren metsän kunnostustarpeen ja ensiharvennusrästien kasvamisena. Lisäksi on saatu huolestuttavia mittaustuloksia liian voimakkaista ensiharvennuksien toteuttamisista.

Puun halpa hinta onkin toisaalta vähentänyt kiinnostusta investoida metsänhoitoon ja toisaalta mahdollisesti heikentänyt korjuun laatua, katsauksessa todetaan.

Kommentit (1)

 1. Hintojen manipulointi ja pelaaminen on halventanut kuitupuun hintoja luokkaa 30 % viimeisen 30 v aikana.

  Tämä on hävytöntä ja osoitus, että 3 suurinta jalostajaa (UPM, MG, Stora Enso) ja ostajaa eivät ole reilun pelin yhtiöitä, eivätkä kunnioita markkinasääntöjä. Toimitaan epäreilusti.

  Toiminnan epäterveydestä kielii mm. se, että tuontipuuta ostetaan millä hinnalla vaan, jotta ostot ja hinnat kotimaasta saadaan alenemaan.

  Toinen kieroilu on merkitä kauppahinnasta muutama euro hintalisäksi tilastoihin menevien varsinaisten hintojen lisäksi.

  Kolmas on tietysti katkoa tukkikokoista puuta kuitukasaan, eli hankkia hinnan alennusta petoksen tunnusmerkit täyttävällä toiminnalla.

  Isojen huippukannattavien yhtiöiden johtajilla on ahneuksissaan tarve ajaa kuitupuun hintaa alas keinolla millä vaan pikkuruisen kannattavuuslisän saamiseksi ja tietysti saada lisää selkään taputtelijoita muhkeiden palkkabonusten lisäksi.

  Vielä huonoa toimintaa on olla väljentämättä asiakkaiden metsiä laadukkaasti, niin että nämä kasvavat lähes vaan kuitupuuta hakkuusta toiseen kannattavan tukkiosuuden jäädessä hyvin pieneksi.

Puukauppa Puukauppa