Metsien kulttuuriperinnön inventoinnille arkeologiapalkinto

Metsähallituksen vuosina 2010-2015 toteuttama kulttuuriperinnön inventointi on palkittu Vuoden arkeologinen teko 2015 -tunnustuksella.

Metsähallituksen vuosina 2010-2015 toteuttama kulttuuriperinnön inventointi on palkittu Vuoden arkeologinen teko 2015 -tunnustuksella.

Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n jakama tunnustus myönnetään teolle, joka on edistänyt arkeologian tunnettavuutta, näkyvyyttä tai tutkimusta.

Kuusivuotisessa kulttuuriperintöinventointihankkeessa käytiin läpi lähes neljä miljoonaa hehtaaria valtion metsiä ja kartoitettiin ihmisten jättämiä jälkiä kivikaudelta 1960-luvulle.

Hankkeen aikana arkeologit dokumentoivat metsistä yli 10 000 kohdetta, jotka sisälsivät yli 100 000 yksittäistä rakennetta.

Inventointi tuotti runsaasti uutta tietoa Suomen historiasta aina varhaisimmasta asutuksesta sotien tapahtumiin asti.

METSÄLEHTI