Metso-ohjelman lisärahoitus ympäristöministeriön kautta

"Pysyvä suojelu on ensisijainen keino", sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Uusi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) on tyytyväinen hallituksen ohjelmaan, joka on hänen mukaansa hyvä ja kunnianhimoinen sekä ilmaston että luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Lisää rahaa on tulossa muun muassa vapaaehtoiselle Metso-suojeluohjelmalle. Kohteita haetaan nyt etenkin pysyvään suojeluun eli lisämiljoonat kanavoituvat ympäristöministeriön kautta. Määräaikaista suojelua ei ministerin mukaan ole tarpeen lisätä.

”Maa- ja metsätalousministeriön kautta Metso-ohjelman varat ohjautuvat määräaikaiseen suojeluun ja ympäristöministeriön kautta pysyvään suojeluun.

Pysyvä suojelu on luonnonsuojelun kannalta ensisijainen keino”, sanoi tänään tiedostusvälineille puhunut Mikkonen.

”On paljon metsänomistajia, jotka ovat halukkaita tarjoamaan kohteita pysyvään suojeluun”, hän muistutti.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että valtion metsissä edistetään jatkuvaa kasvatusta vaihtoehtona avohakkuille. Mikkosen mukaan päätös on hyvin sopusoinnussa kansalaisten toiveiden kanssa.

”Valtaosa suomalaisista ajattelee, että meidän omissa eli valtion metsissä on luovuttava avohakkuista.”.

”Jatkuvaan kasvatukseen liittyy vielä paljon ennakkoluuloja ja tämä on yksi keino hälventää niitä.”

Hakkuille ei rajoituksia

Metsien hakkuiden kasvulle hallitus ei aseta rajoja. Mikkonen muistuttaa, että kaikki suunnitelluista uusista tehtaista tuskin toteutuvat. Lisäksi on mahdollista, että vanhaa puunjalostuskapasiteettia suljetaan.

”Ensisijassa huolehditaan nielujen kasvusta. Varmasti hakkuiden raja tulee jossain vastaan, mutta sitä ei pysty vielä sanomaan.”

Mikkosen mukaan on tärkeää, että hiilinielujen kehitystä seurataan. Jos näyttää siltä, että hiilineutraalisuuden tavoitetta ei saavuteta, hallituksessa mietitään keinoja nielujen vahvistamiseksi. Tosin nopeasti tehoavia toimenpiteitä on ministerin mukaan vaikea löytää. Mahdollisista keinoista hän mainitsi metsien hiilensidontaan kannustavan kasvatusmaksun.

Kiireellisintä on soiden suojelu

Luonnonsuojelun toimenpiteistä kaikkein kiireellisimmäksi Mikkonen nostaa soiden suojelun. Sitä varten on jo kartoitettu kohteita, joten työ voidaan aloittaa nopeasti.

Soidensuojelun täydennysohjelma oli toteutusta vaille valmis, kun 2015 ympäristöministeriksi tullut kokoomuksen Sanni Gran-Laasonen pysäytti ohjelman toimeenpanon.

Krista Mikkosen johtamalle ministeriölle kuuluu myös asuminen, ja hallitusohjelman mukaan tarkoitus on edistää ennen kaikkea puurakentamista.

Ministeri lupaa vahvistusta myös alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- eli ely-keskuksille.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Artikkelit

Kuvat