Metson yhteistoimintaverkostot hakuun

Verkostoissa tavoitteena on sovittaa yhteen monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien muut käyttömuodot maanomistajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö ovat käynnistäneet avoimen haun metsien monimuotoisuusohjelma Metson yhteistoimintaverkostoille. Verkostoissa tavoitteena on sovittaa yhteen monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien muut käyttömuodot maanomistajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Toiveissa on myös uusien toimintamallien kehittäminen.

Ministeriöt toivovat hakemuksia esimerkiksi seuraavista aihepiireistä: markkinalähtöiset mekanismit metsien luontoarvojen ja ekosysteemipalveluiden turvaamisessa sekä monimuotoisen metsäluonnon tuntemuksen ja arvostuksen lisääminen.

Hakemukset pitäisi toimittaa vuoden loppuun mennessä. Päätökset tuettavista hankkeista tehdään ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä, hankkeet voivat alkaa aikaisintaan huhtikuussa 2016.

Parhaillaan käynnissä on neljä yhteistoimintaverkostoa, joista kolme päättyy tänä vuonna.

METSÄLEHTI