Mhy Päijät-Häme: Kymmeniä tuhansia hehtaareita omaehtoisessa suojelussa

Kyselyn mukaan kolmanneksella yhdistyksen jäsenistä on metsiä, joita ei hakata.

Päijät-Hämeessä merkittävä osa alueen metsistä on omaehtoisen eli ns. hiljaisen suojelun piirissä, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeestä todetaan. Yhdistys arvioi teettämiensä selvitysten perusteella, että alueella on kymmeniä tuhansia hehtaareita metsää hiljaisessa suojelussa.

Yhdistys teetti hiljattain opinnäytetyön, jossa omaehtoista suojelua selvitettiin. Kyselyyn vastanneista yhdistyksen jäsenistä runsaalla kolmanneksella oli metsäalueita, joilla ei ole tehty eikä tehdä hakkuita, vaikka metsätaloudellinen tarve olisikin. 14 prosentilla vastaajista oli maiseman tai sijainnen kannalta hakkaamatta jätettyjä metsiä ja 11 prosentilla oli luonnonhoidon ja omaehtoisen suojelun takia hakkaamattomia metsiä. Näiden metsäalueiden mediaanikoko oli viisi hehtaaria.

Selvityksen mukaan maisema, sijainti, virkistyskäyttö ja ulkoilu ovat merkittävimmät syyt hakkuista luopumiselle.

Kyselyyn vastasi 413 yhdistyksen jäsentä eli 10 prosenttia jäsenistä. Heidän metsäpinta-alansa vastasi 15 prosenttia jäsenistön metsien pinta-alasta.

Tuoreen kyselyn tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmin tehdyssä selvityksessä. Siinä haastateltiin 20 yhdistyksen metsänomistajaa, heistä 11 kertoi suojelevansa metsäkohteitaan.

Hiljaisella suojelulla tarkoitetaan metsien suojelua omistajan omasta tahdosta. Näitä metsiä ei viedä virallisen suojelun piiriin, jolloin päätäntävalta metsän käytöstä säilyy omistajalla. Toisaalta ne eivät näy suojelutilastoissa toisin kuin viralliset suojelualueet.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.