Monimuotoisuus ja metsäkysymykset keskiössä SuomiAreenassa ­– MetsäGroup pitää luontokeskustelua tärkeänä

Metsäjätti tunnustaa luonnon itseisarvon, mutta pitää sitä samalla biokiertotalouden perustana.

Luonnon monimuotoisuus ja luontokato ovat keskeisiä teemoja Porissa järjestettävässä SuomiAreena-tapahtumassa. Metsä Group osallistuu sekä Helsingin yliopiston että Metsähallituksen järjestämiin paneelikeskusteluihin.

Metsä Group pitää tärkeänä, että luonnosta ja sen tilasta käydään aktiivista yhteiskunnallista keskustelua.

”SuomiAreena on merkittävä valtakunnallinen tapahtuma ja kohtaamispaikka. Vaikka käytännön teot ratkaisevat luontomme tulevaisuuden, on dialogi luontomme turvaamisesta ja hyödyntämisestä ensiarvoisen tärkeää”, sanoo paneeleihin Metsä Groupin edustajana osallistuva johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta.

Metsä Group on uusien teollisten investointiensa valossa yhä merkittävämpi suomalaisia metsävaroja hyödyntävä toimija. Metsä Group kertoo tiedotteessaan, että se toteuttaa puunhankinnassaan ekologisen kestävyyden ohjelmaa. Sen toteuttaminen perustuu toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja ekologisesti perusteltuihin aloitteisiin metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja vahvistamiseksi.

Sertifiointia ja lahopuuta

Metsäsertifioinnin (FSC ja PEFC) edistäminen ja tarjoaminen metsäpalveluna, lehtoihin kohdennettavat hoito- ja suojelutoimet, lahopuun lisääminen, eri-ikäisrakenteiset kasvatusmallit soveltuvilla kohteilla, puun oston rajoittaminen viiteen yleisimpään puulajiin ja METSO-ohjelman edistäminen ovat esimerkkejä Metsä Groupin käytännön työkaluista ja linjauksista metsäluonnon turvaamiseksi tällä hetkellä.

Henkilöstön ja omistajajäsenten perehdytys ympäristökysymyksissä on yhä keskeisempää. Metsä Group käynnistää elokuussa valtakunnallisen omistajajäsenille kohdennetun ekologisen kestävyyden koulutuksen. Koulutuksen pääteemana on metsäluonnon turvaamisen merkitys osana kehittyvää metsätaloutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Luonnolla itseisarvo

Luonto on tärkeä myös ilman hyötyajattelua, mutta moni luontoa vahvistava toimenpide samalla parantaa myös metsien ilmastokestävyyttä.

”Luonnolla on itseisarvonsa, mutta se on yhtä aikaa koko kehittyvän biokiertotalouden perusta. Samalla kun tunnistamme oman toimintamme kehityskohteet, meidän tulee myös nähdä luontaisiin puulajeihimme perustuvan raaka-ainetuotannon ainutlaatuiset lähtökohdat turvata luontoamme ja sen tarjoamia monipuolisia palveluita”, Lehesvirta muistuttaa .

Metsä Group käynnisti vuonna 2021 luonto-ohjelman, jolla rahoitetaan luonnon monimuotoisuutta turvaavia, metsäsektorin ulkopuolisia hankkeita Suomessa. Ohjelma on kymmenvuotinen, ja yhtiö tulee rahoittamaan erilaisia biodiversiteettihankkeita tiedotteensa mukaan yhteensä useilla miljoonilla euroilla. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi lintuvesiin ja kosteikkoihin, virtavesireitteihin, pienvesiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin tai luontoa turvaaviin teknologisiin ratkaisuihin.

”Haluamme edistää uudenlaista toimintakulttuuria, jossa syntyy paikallisesti uusia ideoita, toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä maamme luonnon hyväksi. Luontohankkeiden rahoitusohjelma ei vie vastuutamme metsäluonnon suhteen, vaan sitä toteutetaan ydintekemisemme rinnalla. Avaamme nyt ikkunaa myös tällaiselle yritysvastuun muodolle”, Lehesvirta linjaa.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat