Lounais-Suomen metsäneuvosto: Metsäalan tulevaisuus on turvattava

Huoltovarmuus puhutti tämän vuoden SuomiAreenassa.

Kotimaisella puulla ja metsäenergialla on kasvava merkitys osana huoltovarmuutta ja omavaraisuutta, uskoo Lounais-Suomen metsäneuvosto. Käytön lisääntyessä Suomessa tarvitaan entistä enemmän metsäalan ammattilaisia varmistamaan raaka-aineen hankintaa. Alan vetovoimaisuuden nostaminen on tärkeämpää kuin koskaan.

Metsäalan tulevat näkymät ja kehittämistarpeet nousivat voimakkaasti esiin päättäjille järjestetyssä Metsä tulee SuomiAreenalle -tilaisuudessa Porissa 11.7.2022. Lounais-Suomen metsäneuvoston ja Suomen metsäkeskuksen järjestämässä tapahtumassa keskustelua herättivät erityisesti Suomen huoltovarmuuden ja metsäalan tulevaisuuden osaamisen turvaaminen.

Metsien kestävän kasvun turvaaminen on keskeistä puun saatavuuden varmistamiseksi, todetaan metsäneuvoston tiedotteessa.

”Ilmastonmuutos, puun tuonnin loppuminen Venäjältä ja kasvava puun energiakäyttö lisäävät tarvetta huolehtia metsistämme entistäkin paremmin. Puun käyttöä voidaan lisätä kestävästi”, toteaa senior advisorMatti Toivakainen UPM Metsästä.

Kotimaisen puun kysynnän lisääntyminen seurannaisvaikutuksineen edistää merkittävästi myös maaseudun työllisyysmahdollisuuksia ja elinvoimaa.

Yksityistiet ja niiden sillat vaativat huoltoa

Puun saatavuuden ja huoltovarmuuden varmistamisessa oleellista on toimiva metsä- ja yksityistieverkosto.

”Yhteiskunnan tuen hakemisen yksityisteiden ja siltojen kunnossapitoon tulisi olla nykyistä helpompaa. Tieverkostoa pitäisi huoltaa kuin autoa: aina kun jokin kohta on rikki, pienikin korjaus kannattaa”, sanoo yrittäjä Pasi Heino Koneyrittäjät ry:stä.

Metsäalan osaajien kysyntä nousussa

Metsäalan työllisyysnäkymät ovat hyvät, todetaan metsäneuvoston tiedotteessa. Tulevina vuosina osaajia tarvitaan yhä enemmän.

”Esimerkiksi Lounais-Suomessa metsäkoneenkuljettajien, metsureiden ja puutavara-auton kuljettajien vuosittaiseksi kokonaistarpeeksi arvioidaan tällä hetkellä yli 800 henkilöä”, sanoo koulutuspäällikkö Juho Salmi Länsirannikon Koulutus Oy WinNovasta.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat