MTK: Markkinat metsien suojelun maksajiksi

Järjestö työstää ehdotuksia, jotka siirtäisivät kustannusvastuuta metsäteollisuuden asiakkaille.

Puunkäytön kasvunäkymät ovat lisänneet myös huolta metsien luontoarvojen säilymisestä. MTK:n mukaan metsäluonnon suojelusta käytävässä keskustelussa ilmapiiri on radikalisoitunut ja vastuullistenkin ympäristöjärjestöjenkin johtajien äänenpainot ovat koventuneet.

Metsäasiantuntija Lea Jylhän mukaan ympäristöjärjestöiltä tulee perinteisiä pakkosuojeluehdotuksia, joita MTK ei hyväksy. Järjestö haluaa edetä vapaaehtoisuuden kautta.

Uutta on, että MTK hakee mallia, joka valjastaa markkinat lisäsuojelun maksajiksi. MTK työstää parhaillaan ehdotuksia, että suojelun kustannusten kantajiksi tulisivat markkinat ja etenkin metsäteollisuuden asiakkaat.

Keinoja voivat olla esimerkiksi luonnonarvokauppa, habitaattipankki, yksityisen luonnonsuojelurahaston perustaminen ja lahjoitusten verovähennyskelpoisuus.

MTK tuo ehdotuksensa julkisuuteen tänä vuonna, mutta keskustelee ensin muiden metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa.

METSÄLEHTI