Lassila & Tikanoja kasvoi yritysostoin

Metsäenergian heikko kysyntä painoi L&T Biowatin alkuvuoden liikevaihtoa.

Palveluyhtiö Lassila & Tikanoja kasvatti alkuvuonna aavistuksen niin liikevaihtoaan kuin liikevoittoaankin. Tammi-maaliskuussa liikevoittoa kertyi 6,8 miljoonaa euroa ja liikevaihtoa 161 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu selittyy lähinnä yritysostoilla, kannattavuutta kohennettiin tehostamistoimilla.

Yhtiön liiketoiminta-alueista Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut sekä Kiinteistöpalvelut kasvoivat. Sen sijaan Uusiutuvien energialähteiden eli L&T Biowatin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski prosentin vuodentakaisesta 12,8 miljoonaan euroon. Liikevoitto säilyi ennallaan 700 000 eurossa.

Biowatin liikevaihtoa rasitti metsäenergian edellistä vuotta heikompi kysyntä. Tehostuneen toimintamallin ansiosta liikevoitto pysyi kuitenkin vertailukauden tasolla, yhtiöstä todetaan.

Koko konsernin kuluvan vuoden liikevaihdon ja –voiton ennakoidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin viime vuonna.

METSÄLEHTI