Porkkalanniemen tulevan luonnonsuojelualueen kartoitus on aloitettu

Tuleva luonnonsuojelualue hyödyttää erityisesti lähialueilla pesiviä ja talvehtivia lintulajeja.

Kirkkonummelle Porkkalanniemeen suunnitellaan uutta luonnonsuojelualuetta. Metsähallituksen luontopalvelut kartoittaa etukäteen alueen luontotyyppejä, lajistoa, kulttuuriperintökohteita ja vedenalaista maailmaa tämän kesän aikana. Tietoja hyödynnetään muun muassa vierailukohteiden valinnassa ja luonnon hoitotarpeiden suunnittelemisessa.

Porkkalan luonto on tyypillistä saaristoluontoa merenrantakallioineen ja -niittyineen, lehtoineen sekä mustikka- ja puolukkametsineen. Alueella elää useita suojelun tarpeessa olevia lintulajeja, kuten merikotkia, selkälokkeja ja isokoskeloita. Tuleva luonnonsuojelualue hyödyttää erityisesti lähialueilla pesiviä ja talvehtivia lajeja.

Vedenalainen luonto on erittäin monimuotoista. Porkkalan vesistä on aiemmin löydetty muun muassa paljon suurikokoisia sinisimpukoita.

Porkkalassa on myös useita kulttuuriperintökohteita, sillä alueelle on jäänyt paljon merkkejä Ruotsin linnoitusten ja Neuvostoliiton sotilastukikohdan ajalta. Alueelta on löydetty muun muassa 1700-luvulta peräisin oleva tykkipatteristo ja räjäytettyjen bunkkereiden betonilohkareita.

METSÄLEHTI