Vuonna 2015 lyötiin rikki tilastohistorian puunhakkuun ennätys

Metsäteollisuustuotteiden ja energian tuottamiseen hakattiin yhteensä 68 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta.

Metsäteollisuustuotteiden ja energian tuottamiseen hakattiin viime vuonna yhteensä 68 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta tilastosta.

Määrä on tilastointijakson kaikkien aikojen korkein. Summa ylitti edellisvuoden 4 prosentilla ja edellisen kymmenvuotisjakson keskiarvon 14 prosentilla.

68 miljoonasta hakatusta kuutiosta 24,9 miljoonaa koostui tukkipuusta, 34 miljoonaa kuitupuusta ja loput energiapuusta.

”Lukessa arvioidaan, että metsiemme puuntuotannollisesti kestävä runkopuun hakkuumahdollisuus on tällä hetkellä noin 81 miljoonaa kuutiometriä teollisuus- ja energiapuuta vuodessa. Hakkuukertymätietojen perusteella siitä käytettiin koko maan tasolla 84 prosenttia”, Luken tutkija Jukka Torvelainen kertoo.

Viime vuonna metsä kasvoi selvästi nopeammin kuin sitä hakattiin. Suomen puuntuotantoon käytettävissä olevissa metsissä on runkopuuta runsaat 2 100 miljoonaa kuutiometriä ja uutta runkopuuta kasvaa hieman yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

METSÄLEHTI