Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksesta pyydetään lausuntoja

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta.

Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajausta on tarkoitus muuttaa siten, että alueesta erotettaisiin 3,2 hehtaaria entisen hotellin aluetta ja pysäköintialuetta. Luonnonsuojelualueeseen liitettäisiin 115 hehtaarin laajuinen vesialue Puruvedeltä ja siellä oleva Unnikkisaari sekä noin 1000 neliömetriä harjumetsää. Luonnonsuojelualueen pinta-ala kasvaisi noin 112 hehtaarilla lähes 791 hehtaariin. Lausuntoja pyydetään 17.8.2021 mennessä.

Unnikkisaari vesialueineen rajautuu Punkaharjun luonnonsuojelualueeseen Puruveden puolella ja liittyy maisemallisesti Kokonharjun aarnialueeseen. Liitosalue on kirkasvetistä, vesiluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta rantamatalikkoa. Talvisin lumi kinostuu liitosalueelle, mikä luo edellytykset saimaannorpan pesimiselle norppakannan kasvaessa, ympäristöministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Punkaharjun luonnonsuojelualueella sijaitsee vuonna 1914 rakennettu entinen Finlandia-hotelli ulkorakennuksineen. Finlandia-hotellin alueen erottaminen suojelualueesta mahdollistaisi rakennusryhmän joustavan käytön ja toiminnan kehittämisen. Rakennuksia on tarkoitus kunnostaa ja laajentaa, mikä mahdollistaisi suojellun päärakennuksen palauttamisen matkailutarkoituksiin sekä loisi edellytykset rakennusryhmän uusiokäytölle, tiedotteessa todetaan.

Punkaharjun luonnonsuojelualue on kokonaisuudessaan Natura 2000 -aluetta. Suurin osa suojelualueesta on niukkaravinteista kirkasvetistä järveä. Maa-alueilla on arvokkaita harjumetsiä ja paisterinteitä sekä rannoilla ja harjukuoppien pohjilla reheviä lehtoja.

Punkaharjun alue on ollut pitkään Suomen tunnetuimpia luonnonnähtävyyksiä. Luonnonsuojelualueelle ja tutkimusmetsiin tehdään vuosittain noin 150 000 käyntiä.

Lausuntopyyntö on julkaistu lausuntopalvelu.fi-verkkosivulla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat