Ilmastolaki ja uusi luonnonsuojelulaki lausuntokierroksille

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierroksille ilmastolain ja uuden luonnonsuojelulain.

Ilmastolain tavoite on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Lakiin sisällytettäisiin myös ilmastopaneelin suositusten mukaiset päästövähennystavoitteet: 60 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030 ja 80 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2040, verrattuna vuoden 1990 päästöjen tasoon. Voimassa olevaan ilmastolakiin sisältyvää vuoden 2050 tavoitetta päivitettäisiin siten, että päästövähennystavoite olisi 90 prosenttia vuoden 1990 tasosta, kuitenkin pyrkien 95 prosenttiin, ympäristöministeriön tiedotteessa kerrotaan. Yksi keskeinen uudistus olisi se, että maankäyttösektori sisällytettäisiin ilmastolakiin.

Esityksessä luonnonsuojelulaista ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi luonnonsuojelulaki. Lakia ajantasaistettaisiin ja sen vaikuttavuutta parannettaisiin. Uudistuksella toteutettaisiin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa. Hallitusohjelman mukaisesti luonnonsuojelulakia uudistetaan arviointien perusteella, ympäristöministeriöstä kerrotaan.

Molempiin lakeihin lausuntoja pyydetään 6.9.2021 mennessä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat