Raha liikuttaa metsänomistajaa

PTT: Puusta saatavan hinnan merkitys metsänomistajalle on kasvanut.

Raha – se, miten paljon puusta maksetaan – sanelee pitkälti sen, miten halukkaita metsänomistajat ovat myymään puuta. Metsänhoidolliset näkökulmat jäävät tässä kisassa toiseksi, selviää Pellervon taloustutkimus PTT:n tänään torstaina julkistamasta kyselytutkimuksesta.

”Hinta on keskeinen tekijä sekä ainespuu- että energiapuukaupassa. Energiapuukaupassa metsänhoidollisillakin tekijöillä on suuri merkitys, mutta niiden merkitys on viime vuosina hieman vähentynyt”, sanoo PTT:n metsäekonomisti Anna-Kaisa Rämö.

Rämön mukaan puusta maksettavan hinnan merkitys on viime vuosina kasvanut varsinkin energiapuukaupassa. PTT:n kyselyyn vastanneista metsänomistajista enää 17 prosenttia oli valmis antamaan energiapuun vastikkeetta muun puunmyynnin yhteydessä, 18 prosenttia erillään muusta puunmyynnistä.

Kun PTT vuonna 2000 selvitti metsänomistajien energiapuun myyntihalukkuutta, olisi pienpuusta luopunut vastikkeetta 23 ja hakkuutähteistä 40 prosenttia metsänomistajista.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten metsänomistajat suhtautuvat erilaisiin metsätalouden ohjauskeinoihin. Selkein vaikutus olisi pääomaveron nostolla: 80 prosenttia kyselyyn vastanneista metsänomistajasta ilmoitti vähentävänsä puunmyyntiä, jos pääomaveroa nostetaan.

Mahdollisuus tasata puunmyyntituloista maksettavia veroja useammalle vuodelle saisi sen sijaan reilut 60 prosenttia metsänomistajista lisäämään puunmyyntiään.

Noin puolet kyselyyn vastanneista metsänomistajista on sitä mieltä, että kemeratuet vaikuttavat merkittävästi heidän metsänhoitopäätöksiinsä. Vielä useampi arvioi, että tuki nuoren metsän hoitoon edistää energiapuun tarjontaa.

Metsätilasta luopumiseen liittyvät verohelpotukset eivät tutkimuksen mukaan sen sijaan juurikaan vaikuttaisi metsänomistajien päätöksentekoon. Vain noin kolmannes kyselyyn vastanneista metsänomistajista luopuisi metsätilastaan aiemmin tai muuttaisi suunnitelmiaan muuten, jos esimerkiksi perintö- ja lahjaveroa laskettaisiin tai luovutusvoittoveroa ei tarvitsisi maksaa.

PTT:n kyselyyn vastasi 250 metsänomistajaa. Tutkimusta rahoitti Keskitien Tukisäätiö.

Lue lisää tänään ilmestyneestä Metsälehdestä.

METSÄLEHTI