Yhä useampi vesilintu talvehtii Suomessa

Suomen vesialueiden kansainvälinen merkitys vesilintujen talvehtimisalueina kasvaa.

Yhä useampi vesilintu jää ilmaston lämmetessä talvehtimaan Suomeen. Jo nyt Suomessa talvehtivien vesilintujen osuus kasvaa leutoina talvina, osoittaa tuore väitöstutkimus.

”Ilmaston lämmetessä on ensiarvoisen tärkeää selvittää lämpötilavaihteluiden vaikutukset luonnossa ja arvioida kuinka hyvin lajit pystyvät sopeutumaan muuttuviin ympäristöoloihin”, toteaa tohtoriopiskelija Kalle Meller Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

Koska Suomen vesialueiden kansainvälinen merkitys vesilintujen talvehtimisalueina kasvaa, tärkeimmät kohteet tulee Mellerin mukaan huomioida maankäytössä.

Mellerin tutkimus vahvisti myös sen, että lämpiminä keväinä varpuslinnut pesivät aikaisemmin ja poikastuotto oli hieman parempi kuin keväinä, jolloin säät pysyttelevät kylminä.

METSÄLEHTI