Riistakannat lähes entisellään

Laskentojen mukaan useimpia nisäkäslajeja oli kuitenkin enemmän kuin viime vuonna: etenkin metsäjänis, rusakko, metsäkauris ja näätäeläimet olivat runsastuneet.

Tänä talvena tehtyjen lumilaskentojen mukaan riistakannat ovat lähes samankokoisia kuin viimeisten 10 vuoden aikana keskimäärin. Laskentojen mukaan useimpia nisäkäslajeja oli kuitenkin enemmän kuin viime vuonna: etenkin metsäjänis, rusakko, metsäkauris ja näätäeläimet olivat runsastuneet, samoin lumikko ja kärppä. Sen sijaan hirven, ketun, saukon ja oravan kannan muutokset jäivät vähäisiksi.

Lumijälkilaskenta tehtiin nyt 27. kerran. Luonnonvarakeskuksen mukaan poikkeuksellisten sää- ja lumiolojen talvina laskennan tuloksiin voi sisältyä epävarmuutta, koska ei tiedetä, miten tavallisuudesta poikkeavat olot vaikuttavat eläinten käyttäytymiseen ja liikkumiseen.

Lumijälkilaskennassa lasketaan metsäjäniksen, rusakon, oravan, ketun, kärpän, lumikon, minkin, näädän, saukon, ilveksen, villisian, valkohäntäpeuran, hirven, metsäpeuran ja metsäkauriin lumijäljet. Lisäksi kirjataan näköhavainnot metsosta, teerestä, pyystä, riekosta, peltopyystä, fasaanista, kanahaukasta ja korpista.

METSÄLEHTI