Hirvilupien hakuaika päättymässä

Suomen riistakeskus tekee päätökset hirvieläinten pyyntiluvista viimeistään 10. elokuuta.

Hirvieläinten pyyntilupien hakuaika päättyy huhtikuun lopussa. Hakemusten on oltava sillä riistanhoitoyhdistyksellä, jonka toimialueeseen pääosa hakemuksen metsästysalueesta kuuluu, viimeistään huhtikuun viimeisenä päivänä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lupia haetaan hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen.

Suomen riistakeskus muistuttaa, että hakemus kannattaa tehdä huolellisesti, sillä väärien tietojen antaminen voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Etenkin hakemuksen liitteenä oleva kartta kannattaa tehdä huolella.

Riistakeskuksen mukaan on tärkeätä, että pyyntilupia haetaan riittävästi etenkin niillä alueilla, joilla on tarpeen vähentää hirvien aiheuttamia vahinkoja.

Riistanhoitoyhdistykset antavat hakemuksista lausunnon ja toimittavat hakemukset ja lausunnot edelleen Suomen riistakeskukselle. Keskus tekee päätökset pyyntiluvista viimeistään 10. elokuuta.

METSÄLEHTI