Riistakeskus: Valkohäntäpeuroja ja metsäkauriita saaliiksi aiempaa vähemmän

Myönnetyistä valkohäntäpeuran pyyntiluvista käytettiin vain 62 prosenttia.

Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästys päättyi helmikuun puolivälissä. Saalismäärä pienenivät aikaisemmasta. Koko maassa saaliiksi saatiin 59 164 valkohäntäpeuraa ja 16 555 metsäkaurista.

” Valkohäntäpeuran vuotuinen saalismäärä laski toista vuotta peräkkäin, kokonaissaalismäärän jäädessä noin 12 prosenttia edellistä kautta pienemmäksi”, riistapäällikkö Antti Impola Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin koko maan tasolla vain 62 prosenttia. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa ampua yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.

Valkohäntäpeuran metsästyksen toistaiseksi korkein saalismäärä kertyi metsästyskaudella 2021–2022, jolloin saaliiksi saatiin noin 74 000 eläintä.

” Tiheimmän kannan alueella lounaisessa Suomessa peurakantaa on pyritty järjestelmällisesti leikkaamaan muun muassa kolarimäärien vähentämiseksi”, Impola sanoo.

Valkohäntäpeurakannan arvioitiin viime vuonna pienentyneen aikaisemmasta, vaikka tiheydessä on suurta paikallista vaihtelua. Luonnonvarakeskus julkaisee maaliskuussa päivitetyn arvion valkohäntäpeurakannan koosta.

Pienimmän hirvieläimemme metsäkauriin metsästykseen ei vaadita pyyntilupaa, mutta saadusta saaliista on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Päättyneen kauden saalismäärä pieneni noin 11 prosenttia edelliskaudesta.

Kuusipeuran metsästys päättyi tammi-helmikuun vaihteessa ja saaliiksi saatiin 205 kuusipeuraa. Saalista saatiin Uudenmaan, Satakunnan, Etelä-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen riistakeskusalueilla. Saalismäärä laski noin 35 prosenttia edellisestä kaudesta.

Luonto Luonto

Kuvat