Väitöstutkimus: Naismetsänomistajien neuvonnassa parantamisen varaa

Metsänomistajien sukupuoli vaikuttaa metsänhoitoon liittyviin tavoitteisiin ja aktiivisuuteen.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan naismetsänomistajat eivät ole yhtä aktiivisia useissa metsänomistukseen liittyvissä toimissa kuin miesmetsänomistajat. He muun muassa osallistuvat vähemmän metsänomistajille suunnattuihin tilaisuuksiin, lukevat vähemmän metsälehtiä ja ylipäänsä viettävät vähemmän aikaa metsässä.

Naiset eivät myöskään ole yhtä aktiivisia metsänhoitotöissä tai puunmyynnissä, ja heillä on harvemmin päivitetty metsäsuunnitelma.

Ero selittyy Juulia Kuhlmanin osittain naisten näkemyksillä siitä, että aktiivinen metsänomistajuus kattaa paljon muutakin kuin vain taloudellisten arvojen turvaamisen. Esimerkiksi perintöön liittyvät tavoitteet ovat keskimääräisesti naisille tärkeämpiä.

Kuhlmanin tutkimuksen tulokset haastavat nykyistä metsänomistajatutkimusta, joka on keskittynyt pääasiassa taloudellisiin tavoitteisiin ja aktiviteetteihin.  Tutkimus perustuu Metsänomistaja 2020 -projektissa kerättyyn kyselydataan sekä 22 haastatteluun.

”Naismetsänomistajat kokivat metsänomistamiseen liittyvät neuvot ja ohjeet ajoittain niin sekaviksi ja haastaviksi, että he turvautuivat metsäalan koulutukseen selvitäkseen metsänomistajuudesta. Tämä tulos viittaa siihen, että metsäalan neuvonnassa on parantamisen varaa”, Kuhlman toteaa.

Kuhlmanin mukaan nykyinen keskustelu painottuu talousarvoihin, jolloin monet metsänomistajat jäävät arvoineen huomiotta. Laajempi ymmärrys metsänomistajien erilaisista tavoitteista voi edesauttaa metsäkeskustelun rakentamista tasapuolisemmin ja vastaamaan paremmin nykyisiin haasteisiin.

Paikoin hyvinkin kärjistyneeseen metsäkeskusteluun tarvitaan Kuhlmanin monipuolista näkökulmaa, joka ottaa huomioon metsänomistajien moninaiset arvot ja tavoitteet. Erityisesti niille metsänomistajille, joilla ei ole pääsyä luotettavaan neuvontaan, tämä tutkimus voi antaa tukea päätöksenteossa.

MMM Juulia Kuhlman väittelee huomenna perjantaina Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Challenging the concept of active forest ownership: the perspective of women forest owners in Finland.”

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut