Riistanhoidolliselle harvennukselle Metsähallituksen ympäristöpalkinto

Menetelmä parantaa etenkin metsäkanalintujen elinympäristöä harvennusmetsissä.

Metsähallituksen vuoden 2015 ympäristöpalkinto on myönnetty riistanhoidolliselle harvennukselle. Metsätalouden suunnittelija Timo Pelkosen kehittämä menetelmä parantaa etenkin metsäkanalintujen elinympäristöä harvennusmetsissä ja monipuolistaa harvennusmänniköiden maisemakuvaa.

Menetelmää on kehitetty Lapin monikäyttömetsissä, ja vielä tänä vuonna sitä ryhdytään käyttämään myös Pohjanmaa–Kainuu-alueella.

Riistanhoidollisessa harvennuksessa puut korjataan säästöpuuryhmää ympäröivältä kaistalta niin, että oksat ja latvat puidaan sen ulkoreunalle. Kenttäkerroksen kasvit saavat näin enemmän valoa, ja erityisesti metsäkanalintujen poikasille tärkeät mustikan varvut menestyvät paremmin.

Metsähallituksen innovaatiopalkinto puolestaan jaettiin kahdelle: Silvia luonnonvara- ja toimenpideraportoinnin sekä Laatumaan sähköisen kiinteistökaupan kehittäjille.

METSÄLEHTI