Työryhmä: Haketuelle lisäaikaa

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä jatkaisi metsähakkeen tukea myös nykyisen, vuoteen 2012 ulottuvan määräajan jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä jatkaisi metsähakkeen tukea myös nykyisen, vuoteen 2012 ulottuvan määräajan jälkeen.

Asiantuntijatyöryhmän näkemykset otetaan huomioon energia- ja ilmastostrategian valmistelussa.

”Väliaikaiseksi tarkoitettu metsähakesähkön tuotantotukijärjestelmä on kustannustehokas ja edistää turpeen korvaamista metsähakkeella sähkön ja lämmön yhteistuotannossa”, työryhmä perustelee.

Työryhmän mukaan tukijärjestelmää voisi myös laajentaa esimerkiksi biohiileen, pelletteihin ja pyrolyysiöljyyn.

Metsähakkeen sähköntuotantotuen suuruus on sidottu päästöoikeuden hintaan ja turpeen veroon. Tuen määrä on vaihdellut 13,13 eurosta 18 euroon megawattitunnilta.

METSÄLEHTI