Ruotsalaisselvitys: Metsien käytön vähentäminen lisää hiilidioksidipäästöjä

Päästöt lisääntyvät myös lyhyellä aikavälillä.

Puun käytön ja metsötalouden vähentäminen lisäisi hiilidioksidia ilmakehässä, tuoreessa selvityksessä todetaan. Kestävän kehityksen asiantuntija Peter Holmgrenin selvityksessä tarkasteltiin metsätalouden aiheuttamia ­hiilidioksidipäästöjä Ruotsissa ja niiden vaikutuksia ilmakehään.

Lopputulos – puun käytön vähentäminen lisää päästöjä pitkällä aikavälillä – ei ole Holmgrenin mukaan yllätys. Uutta oli kuitenkin se, että päästöt lisääntyvät myös lyhyellä aikavälillä.

”Puupohjaisten tuotteiden vähentyminen tarkoittaa, että käytetään enemmän fossiilipohjaisia tuotteita. Väliaikaisesti kasvanut hiilinielu ei pysty sitä kokonaan kompensoimaan ja niinpä kaiken kaikkiaan päästöt kasvavat”, Holmgren sanoo.

Niinpä hakkuiden vähentämiselle Ruotsissa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä ei ole ilmastosyistä perusteita, selvityksessä todetaan. Lisäksi muistutetaan, että metsäteollisuuden rajoituksilla olisi huomattavia kielteisiä vaikutuksia muun muassa talouteen, työllisyyteen ja metsämaan arvoon.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n johtaja Jussi Kumpula arvioi, että tilanne Suomessa on todennäköisesti samansuuntainen.

”Aihetta olisi syytä tutkia enemmän”, Kumpula toteaa.

The forest carbon debt illusion -selvityksen oli tilannut Ruotsin metsäteollisuuden etujärjestö Swedish Forest Industries. Peter Holmgren työskenteli aiemmin FAO:ssa ilmastomuutoksen parissa.

 

Kommentit (1)

  1. Vallitsevassa metsätaloudessa kuolleisiin kasvinosiin sitoitunut hiilimäärä lisääntyy 40 vuodessa +0,62 Gt CO2.

    Jos metsät jätetään hakkaamatta, kuolleisiin kasvinosiin sitotunut hiilimäärä supistuu: -0,44 Gt CO2.

    Eikö puita kuole tarpeeksi? Tarvittaisiin hakkuutauon lisäksi luonnonsuojeluprikaati kaulaamaan runkoja, että saataisiin maastoon kuolleita kasvinosia?
    Vai olisiko niin että laskentaperusteet on päässeet jotenkin vinoutumaan?

    Displacement factor 0.5 fossil tCO2e per m3of harvested biomass. Tämä taitaa olla lähellä teoreettista maksimia. Puunkäyttö Ruotsissa äärimmäisen tehokasta – kaikki puunkäyttö säästää saman määrän fossiilihiiltä?

Luonto Luonto

Keskustelut