Säästöpuun määrä laskussa

Monimuotoisuuden vaalimisessa on toisaalla tullut takapakkia, toisaalla edistystä.

Säästöpuun määrä yksityismetsissä on laskenut. Luonnonvarakeskuksen mukaan säästöpuuta oli viime vuonna yhteensä (elävää ja kuollutta) 3,3 kuutiota hehtaarilla, mikä on 0,2 kuutiota vähemmän kuin edellisvuonna. Kymmenen vuotta sitten säästöpuuta oli vielä runsaat 4 kuutiota hehtaarilla.

Myös säästöpuun laatu on heikentynyt. Laadultaan heikoksi tai välttäväksi arvioitiin 23 prosenttia kohteista, kymmenen vuotta näin oli 15 prosentilla kohteista. Kohteista hyviksi tai erinomaisiksi arvioitiin kuitenkin valtaosa, viime vuonna 76 prosenttia.

Sen sijaan luontokohteiden ominaispiirteiden säilyttämisessä on edistytty. Kohteista ennallaan säilyi viime vuonna peräti 92 prosenttia, saman verran kuin edellisvuonna, mutta 6 prosenttia enemmän kuin 10 vuotta sitten.

Myös vesien suojelussa on parannettu. Viime vuonna korjuun vesiensuojelussa hyviä tai erinomaisia kohteita oli 97 prosenttia, vuonna 2007 määrä oli 93 prosenttia. Maanmuokkauksen vesiensuojelussa ero oli suurempi: viime vuonna hyviä tai erinomaisia oli 89 prosenttia, mutta 10 vuotta sitten vain 80 prosenttia.

Luonnonvarakeskuksen julkaiseman Metsien monimuotoisuus 2017 -tilaston tiedot ovat Metsäkeskuksen kokoamia.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto