Sateinen kesä toi sienitaudit

Taudit ovat kiusanneet niin koivua, kuusta kuin mäntyäkin.

Sateinen kesä on lisännyt puita kiusaavia sienitauteja, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan. Taudit ovat kiusanneet niin koivua, kuusta kuin mäntyäkin.

Koivikot kellastuivat ja pudottivat lehtiä jo heinäkuussa. Syynä olivat lehtilaikkutaudit – muun muassa ruskolaikkutauti – sekä koivunruoste..

”Sienitaudit aiheuttavat tappioita erityisesti taimitarhoilla, mutta siellä tauteja voidaan torjua kemiallisesti”, asiantuntija Markku Remes Metsäkeskuksesta toteaa.

Sienitaudit aiheuttavat kasvu- ja laatutappioita myös varttuneemmilla puilla. Taimikonhoito ja harvennukset kuitenkin vähentävät tauteja, koska väljemmän metsän pienilmasto on sienille tiheikköjä epäedullisempi.

Koivun ohella myös kuuset ovat kellastuneet etenkin Kaakkois-Suomessa sekä Pirkanmaalla ja Lounais-Suomessa. Kellastumisen on aiheuttanut suopursuruoste.

”Suopursuruosteesta ei ole suurta haittaa kuuselle. Se kuitenkin alentaa jonkin verran kasvua neulasmassan pienentymisen vuoksi. Useana vuonna peräkkäin esiintyessään ruoste heikentää selvästi kuusen kasvua”, Remes kertoo.

Mäntyä on vaivannut versosurma. Se on ruskistanut mäntyjä heinä-elokuun aikana etenkin Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

METSÄLEHTI