Stora Enso investoi Veitsiluotoon

Metsäyhtiö vähentää Veitsiluodon sellutehtaan jätevesipäästöjä ja parantaa sen tehokkuutta.

Stora Enso vähentää Veitsiluodon sellutehtaallaan jätevesipäästöjä ja parantaa tehokkuutta. 13 miljoonan euron investoinnilla kehitetään tehtaan ruskean massan pesua ja uudistetaan happivalkaisu.

Investoinnin ansiosta tehtaan poistovesiin liukenevan puun määrä ja siitä johtuva kemiallinen hapenkulutus vähenee tehdasta ympäröivällä merialueella. Investointi parantaa myös sellun laatua. Lisäksi käytettävien kemikaalien ja energian kulutus pienenee.

Korjaukset tehdään ensi vuoden syksynä.

METSÄLEHTI