Sipilä: Puurakentamisen tulevaisuus on vahva

Massiivipuun käyttömahdollisuuksia julkisessa rakentamisessa ei tunneta vielä riittävästi, pääministeri Juha Sipilä arvioi.

Massiivipuun käyttömahdollisuuksia ja soveltuvuutta julkisessa rakentamisessa tunneta vielä riittävästi, pääministeri Juha Sipilä arvioi. Hän näkee massiivipuurakentamisen tulevaisuuden kuitenkin vahvana, sillä yhteiskunnalliset trendit tukevat puurakentamista.

”Ekologisuus, raaka-aineen uusiutuvuus, hengittävä ja terveellinen rakennus tekevät siitä vahvan brändin teollisen rakentamisen markkinoilla. Hirsi on myös paikallinen, kotimainen raaka-aine. Näin työpaikat ja metsärahat saadaan kanavoitua Suomeen”, Sipilä arvioi puhuessaan viime perjantaina Pudasjärven hirsikoulun vihkiäisissä.

Tähän kehitykseen puutuoteteollisuuden on vastattava tuomalla markkinoilla kilpailukykyisiä rakentamisen tuotteita ja järjestelmiä, pääministeri vaati. Näiden tulisi soveltua myös laajamittaiseen teolliseen rakentamiseen. Hallitus tukee osaltaan kehitystä uudistamalla ja selkeyttämällä rakentamisen määräyksiä, Sipilä lupasi.

”On perusteltu kysymys, olemmeko puumaana tehneet omin säädöksin puun käytöstä rakentamisessa EU-alueen vaikeinta”, Sipilä totesi.

Pääministeri muistutti lisäksi, että metsäteollisuuden investointien toteuttaminen edellyttää puun tarjonnan kasvattamista. Hallitus on asettanut 15 miljoonan kuution lisäystavoitteen, mikä haastaa vahvasti kaikkia toimijoita.

”Tämä on merkittävä mahdollisuus myös suomalaisille metsänomistajille. Hyvänä mahdollisuutena pidän sähköistä puukauppapaikkaa, jonka perustivat puumarkkinaosapuolet yhdessä”, Sipilä totesi.

METSÄLEHTI