Sopulit ja ilmasto vaikuttavat tunturilintujen pesintään

Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan lintujen pesimämenestys on parempaa pikkujyrsijöiden huippuvuosina.

Sopulien ja myyrin kannanvaihtelu ja ilmasto vaikuttavat tunturilintujen pesintään. Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan lintujen pesimämenestys on parempaa pikkujyrsijöiden huippuvuosina, sillä pedot syövät silloin lähinnä nisäkkäitä ja jättävät lintujen pesät ja poikaset useammin rauhaan.

Suomen Käsivarren tunturiylängöiltä kerätyn pitkäaikaisaineiston perusteella etenkin kahlaajien poikastuotto oli korkeinta jyrsijäsyklin huippuvaiheessa ja alhaisinta syklin lasku- ja pohjavaiheessa.

Vesilinnuilla, etenkin allilla, myös säätekijät vaikuttivat pesintään. Kuiva kesä kasvatti ja sateinen laski pesimäkantaa. Ilmastonmuutoksen arvellaan lisäävän sateita tunturialueilla.

Koska leudot ja sateiset talvet vaikeuttavat pikkujyrsijöiden talvehtimista, saattaa näiden huippuvuosia tulla entistä harvemmin. Näin molemmat muutokset voivat heikentää tunturilintujen pesimämenestystä ja vaikuttaa negatiivisesti lintukantoihin.

Tutkimus on julkaistu Ornis Fennica-sarjassa.

METSÄLEHTI