Sorsalintujen ja riekon avuksi miljoonahanke

Kaksivuotisella hankkeella parannetaan taantuvien riistalintujen elinympäristöjä.

Taantuvien riistalintujen elinympäristöjä ryhdytään parantamaan seuraavien kahden vuoden aikana kolmella miljoonalla eurolla.

Varsinkin rehevillä järvillä viihtyvät sorsalajit ovat vähentyneet viime vuosina huolestuttavasti. Myös riekon kannat ovat hiipuneet viime vuosikymmeninä.

”Sorsalajien elinympäristöt heikentyvät, kun rehevät järvet kasvavat umpeen, naurulokkiyhdyskunnat katoavat lintujärviltä, särkikalat aiheuttavat ravintokilpailua ja pienpedot häiritsevät pesimärauhaa”, kertoo hankkeen koordinaattori Heidi Krüger maa- ja metsätalousministeriöstä.

Sotka-hanke jatkaa viime vuonna pilottihanketta, jossa ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö tekivät yhteistyötä arvokkaiden lintuvesien kunnostuksessa.

Samassa yhteydessä toteutetaan Riekko-hanke, jolla ennallistetaan riekoille soveltuvia soita ja kunnostetaan puroja ja puronvarsia.

”Riekon taantuminen johtuu elinympäristöjen heikentymisestä ja ilmastonmuutoksen tuomista muutoksista, kuten pidemmästä lumettomasta ajasta”, Krüger sanoo.

Suoalueita ennallistamalla riekkoja on saatu palaamaan aiemmille asuinalueilleen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat