Metsäkeskus: Uusi metsälaki muuttanut suojelua

Valtaosa entisistä metsälakikohteista on muuttunut muuksi arvokkaaksi elinympäristöksi.

Suomen metsäkeskus avaa omaa osuuttaan selvityksessä uudistetun metsälain vaikutuksista. Ympäristöjärjestöjen mukaan uuden metsälain myötä yli 30 000 hehtaaria erityisen tärkeitä elinympäristökohteita on jäänyt ilman suojaa.

Metsäkeskuksen mukaan poistuneiden ns. kymppipykäläkohteiden kokonaismäärä on todella vajaat 34 000 hehtaaria. Muutoksista noin 24 000 hehtaaria on kohdistunut vähäpuustoisiin kohteisiin, kuten soihin, kallioihin, hietikoihin, kivikoihin ja louhikoihin.

Valtaosa entisistä metsälakikohteista on muuttunut muuksi arvokkaaksi elinympäristöksi.

Yksi syy muutokseen on, että aineistossa olevan kohteen luokitus tai esimerkiksi sen pinta-ala on ollut alun perinkin väärä.

”Kohteen luokitus on voinut vaihtua myös kaavamuutoksen vuoksi tai kohde on siirtynyt esimerkiksi luonnonsuojelualueeksi tai muuttunut luonnontuhon seurauksena”, kertoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta.

Valtaosa muutoksista, noin 27 000 hehtaaria, on kuitenkin johtunut uudesta metsälaista. Lakimuutoksen mukaan metsälakikohteiden tulee olla pienialaisia ja metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä ja ympäröivästä metsäluonnosta selvästi erottuvia. Lakikohdeaineistosta on poistettu esimerkiksi metsäalueita, jotka ovat pinta-alaltaan liian suurikokoisia metsälakikohteiksi.

Metsäkeskuksella on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää ajantasaista ja virheetöntä metsävaratietoa järjestelmissään. Tämä tietohuolto on ollut keskeytettynä viime marraskuusta saakka.

”Nyt valmistunut metsälain arviointityö ja sitä seuraavat toimenpiteet vaikuttavat tietohuollon jatkoon. Ratkaisuja syntyy alkuvuoden aikana”, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat