Stora Enso ryhtyy hoitamaan Metsämiesten Säätiön metsiä

Säätiö omistaa noin 4 800 hehtaaria metsiä 18 eri kunnassa

Metsämiesten Säätiön hallitus on valinnut Stora Enson metsäomaisuudensa hoitajaksi vuoden 2024 alusta. Valinta pohjautui julkiseen tarjouskilpailuun, johon saatiin tarjoukset kuudelta valtakunnalliselta toimijalta.

Tarjouspyyntökriteerien pohjalta tehdyssä pisteytyksessä Stora Enso täytti säätiön mukaan kokonaisuutena parhaiten asetetut tavoitteet.

Sopimus on mallia 4+4. Säätiö sitoutuu Stora Enson kanssa neljän vuoden sopimuskauteen, ja sen jälkeen molempien osapuolten niin halutessa neljän vuoden jatkokauteen.

Vuoden 2023 aikana säätiön metsävaratiedot siirretään nykyiseltä kumppanilta Metsä Groupilta eteenpäin Stora Ensolle.

Metsämiesten Säätiö omistaa tällä hetkellä noin 4 800 hehtaaria metsiä 18 eri kunnassa Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle apurahoin ja stipendein.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.