Suo ennallistetaan hiilikompensaationa Ilomantsissa

350 hehtaarin suokokonaisuus palautetaan vesitaloudeltaan mahdollisimman luonnontilaiseksi.

Noin 350 hehtaarin suoalue ennallistetaan Ilomantsissa. Ennallistamista rahoitetaan hiilikompensaatioilla, eli rahoittajina on useita eri yrityksiä eri puolilta maata.

Mekrijärven Iso- ja Pieni-Piitsonsuon on Tornatorin omistuksessa ja yhtiö vastaa kohteen puuston ennallistamisesta. Muusta ennallistamisen toteuttamisesta vastaa soiden ennallistamispalvelu Hiilipörssi.

Tavoitteena on palauttaa laaja-alainen ja yhtenäinen ojituksen seurauksena muuttunut suokokonaisuus vesitaloudeltaan mahdollisimman luonnontilaiseksi. Kohteet on ojitettu 1950–1960-luvuilla metsänkasvun lisäämiseksi, mutta ojitus ei tuottanut ennakoitua tulosta ja puuston kasvu on jäänyt heikoksi.

”Ennallistaminen tuottaa myös ilmastohyötyjä pysäyttämällä turpeen hiilivaraston hajoamisen. Samalla hiilen siirtyminen ilmakehästä suokasvillisuuden kautta turvekerroksen pysyvään hiilivarastoon kiihtyy”, kertoo Hiilipörssin asiantuntija Risto Sulkava.

Kommentit (2)

  1. ”Ennallistaminen tuottaa myös ilmastohyötyjä pysäyttämällä turpeen hiilivaraston hajoamisen”.

    Niin jos ei ennallisteta vääränlaisia turvemaita joilla metaanin haihtuminen lisääntyy, ja vaikka CO2:n haihtuminen väheneekin niin ennallistamisen ilmastohyöty voi olla menetetty.

  2. Panu

    Mitähän tämä tarkoittaa: ”yhtiö vastaa kohteen puuston ennallistamisesta”? Ennallistamisen seurauksena puusto yleensä kuolee ja hiilensidonta päättyy. Kun vesitalous oli saatu ojittamalla kuntoon niin ilmeisesti olisi enää tarvittu tuhkalannoitus puuston kasvun ja hiilensidonnan vauhdittamiseksi.

Luonto Luonto

Kuvat