Suomen metsähakkuut kartalle satelliitista

Tavoitteena on hyödyntää Sentinel 2 -satelliitin ottamia kuvia Metsään.fi-palvelussa.

Metsävaratiedot saadaan pian nykyistä nopeammin ajan tasalle, jos Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtama hanke tuottaa tulosta. Tavoitteena on hyödyntää Sentinel 2 -satelliitin ottamia kuvia Metsään.fi-palvelussa.

Sentinel 2 on eurooppalainen satelliitti, jonka kuvista voidaan havaita hakkuiden aiheuttamat muutokset metsäpeitteeseen. Kymmenen metrin tarkkuuteen yltävät digitaaliset kuvat ovat käyttäjilleen ilmaisia.

Tiedot toteutuneista hakkuista päivitettäisiin jopa neljä kertaa vuodessa tai vähintään vuosittain.

Lisäksi hankkeessa tutkitaan, pystytäänkö kirjanpainajakuoriaisen aiheuttamia metsätuhoja ja myrskyvahinkoja havaitsemaan satelliittikuvista.

Sentinel 2 -satelliitti on osa Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestön yhteistä viiden miljardin Copernicus-ympäristöohjelmaa.

METSÄLEHTI