Suomussalmella kiistellään hakkuista

Luontojärjestön mukaan Metsähallitus ”avohakkaa liito-oravien metsää” Kainuussa.

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ja Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys Ylä-Kainuun luonto ry vaativat Metsähallitusta lopettamaan hakkuut Suomussalmella Leipimäen alueella tekemiinsä liito-oravahavaintoihin vedoten. Kainuun ely-keskukselle on jätetty vireillepano hakkuiden keskeyttämiseksi.

”Leipimäellä on nyt hakattu metsikkö, jossa on runsaasti liito-oravan pesäpuiksi soveltuvia kolopuita. Loput suunnitellut hakkuut on ehdottomasti peruttava”, sanoo Luonto-Liiton metsäryhmän puheenjohtaja Hanna Jauhiainen.

Metsähallitus aloitti hakkuut viime viikolla ely-keskuksen tammikuussa tekemän rajauspäätöksen mukaisesti. Viime viikolla ely-keskus ilmoitti Metsähallitukselle luontojärjestön liito-oravahavaintojen koordinaatit ja pyysi huomioimaan ne hakkuissa. Metsähallitus on rajannut havaintokohteet hakkuiden ulkopuolelle, kunnes asiantuntijan maastoarvio valmistuu. Ely-keskus tarkastaa havaintojen todenperäisyyden tänään.

METSÄLEHTI