Majavavahingot kuriin metsästämällä

Majavan metsästysaika on pitkä, joten pyynti voidaan kohdistaa niin, että vakavilta vahingoilta vältytään, Suomen riistakeskus opastaa.

Majavien aiheuttamat tulevat sekä niiden kaatamat puut voivat poikia maanomistajille suuria taloudellisia vahinkoja. Yleisimpiä ongelmia ovat tierumpuihin tai ojitusalueille tehdyt padot, Suomen riistakeskus muistuttaa. Näiden aiheuttamia vahinkoja ei korvata valtion varoista.

Riistakeskuksen mukaan majavavahingot voidaan kuitenkin estää aktiivisella ja suunnitelmallisella metsästyksellä. Majavan metsästysaika on pitkä – elokuusta huhtikuuhun – joten pyynti voidaan kohdistaa niin, että vakavilta vahingoilta vältytään.

Tämä tosin edellyttää ympärivuotista seurantaa mahdollisilla vahinkoalueilla. Seuranta pitäisi aloittaa jo kesällä, jotta majavien esiintyminen havaitaan ajoissa. Majavapadoista kannattaa ilmoittaa maanomistajalle tai paikalliselle metsästysseuralle.

Majavapadon saa purkaa maanomistajan luvalla eteläisessä Suomessa kesä-lokakuussa. Muualla maassa purkuaika päättyy aiemmin.

Suomessa esiintyy sekä euroopanmajavaa (Lounais-Suomessa ja Länsi-Lapissa) että kanandanmajavaa (Itä- ja Keski-Suomessa). Kanadanmajavaa saa metsästää maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla, euroopanmajavan metsästys vaatii luvan riistakeskukselta.

METSÄLEHTI

Harrastukset Harrastukset