Susijahtiin esitetään muutoksia

Jatkossa maa- ja metsätalousministeriön tulisi vuosittain vahvistaa suurin sallittu susisaalismäärä. Sen täytyttyä Suomen riistakeskus ei enää voisi myöntää poikkeuslupia susien kaatoon.

Susien kannanhoidollista metsästystä tulee jatkaa eri tavoin säädeltynä, maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan. Talvina 2015 ja 2016 kokeiltiin aiempaa joustavampaa metsästystä, kokeilusta on nyt valmistunut arviointiraportti.

Arvioinnin mukaan talven 2015 metsästystä voi pitää onnistuneena. Sen sijaan talven 2016 saalis, etenkin alfayksilöiden suuri määrä, osoittaa, ettei kokeillun metsästystavan kestävyyttä voida varmistaa. Ongelmaksi osoittautuivat poikkeusluvat, jotka piti myöntää aikaisin. Tällöin niitä oli samaan aikaan voimassa usealla eri reviirillä.

Jatkossa maa- ja metsätalousministeriön tulisi vuosittain vahvistaa suurin sallittu susisaalismäärä. Sen täytyttyä Suomen riistakeskus ei enää voisi myöntää poikkeuslupia susien kaatoon. Saalismäärän lasketaan myös poliisin määräyksestä tapetut sudet.

Myönnettyjen poikkeuslupien pitäisi tulla heti käyttöön, jolloin riistakeskus voisi myöntää lupia porrastetusti ja ottaa huomioon susien käyttäytymisen.

Luonto Luonto

Kuvat