Susikannan hoitosuunnitelmassa mukana uusia toimenpiteitä

Suunnitelman tavoitteena on pienin elinvoimainen susikanta.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut uuden susikannan hoitosuunnitelman. Suunnitelman lyhyen aikavälin tavoitteena on pienin elinvoimainen susikanta, mikä tarkoittaa vähintään 25 lisääntyvää paria. Pidemmän aikavälin tavoitteena on susikannan suotuisa suojelutaso.

Suunnitelmassa on listattu useita toimia, joilla pyritään turvaamaan niin susien reviirialueilla asuvien tarpeet kuin susikannan elinvoimaisuus. Yksi toimenpiteistä on susien aiheuttamien kotieläin- ja koiravahinkojen ennaltaehkäisy.

Uutena kokonaisuutena mukana on monilajinen kannanhoito, mikä tarkoittaa suurpetojen ja hirvieläinten kannanhoitoa lajienväliset vuorovaikutukset huomioiden. Niin ikään uutta on susitutkimukseen liittyvän väärän tiedon levittämiseen vastaaminen viestinnällä sosiaalisessa mediassa.

Tarkoitus on myös selvittää, onko mahdollista löytää edellytykset suden metsästykselle.

Hoitosuunnitelman seurantaa varten perustetaan susifoorumi. Sitä suunnitellaan yhdessä hallinnon, tutkijoiden ja sidosryhmien kanssa. Foorumin ensimmäinen kokous on jo marraskuussa.

Luonto Luonto

Blogit ja Kolumnit