Metsäviennin arvo putosi 11 prosenttia elokuussa

Sahatavaran ja massan vientimäärät kuitenkin nousivat.

Metsäteollisuuden vienti niiasi elokuussa. Viennin arvo jäi Luonnonvarakeskuksen mukaan miljardiin euroon, mikä on reaalisesti 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo laski 187 miljoonaan euroon ja sahatavaran 109 miljoonaan euroon. Sahatavaran vientimäärä kuitenkin nousi muutamalla prosentilla. Nousu menee mäntysahatavaran piikkiin.

Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo laski 817 miljoonaan euroon. Paperin ja kartongin viennin arvot ja vientimäärät laskivat, myös massan viennin arvo laski, mutta vientimäärä kasvoi neljänneksellä. Paperin osuus viennin arvosta oli edelleen suurin, 322 miljoonaa euroa.

Suomeen tuotiin elokuussa raakapuuta reilu miljoona kuutiota. Määrä kutistui vuodentakaisesta 12 prosenttia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat