Suuri valiokunta ei hyväksy ennallistamisasetusta, edellyttää merkittäviä muutoksia

Valiokunta korostaa, että asetuksen toimeenpanon kustannuksia täytyy saada olennaisesti arvioituja pienemmiksi.

Eduskunnan suuri valiokunta on antanut lausunnon EU:n ennallistamisasetuksesta. Lausunnossaan valiokunta toteaa, ettei se hyväksy ennallistamisasetusta komission nyt esittämässä muodossa ja edellyttää siihen merkittäviä muutoksia.

Valiokunta painottaa erityisesti, että asetuksen toimeenpanon kansallisia kustannuksia täytyy saada olennaisesti ehdotuksessa arvioituja kustannuksia pienemmiksi. Lisäksi asetuksen tulee ottaa huomioon jäsenmaiden erilaiset luonnonolosuhteet ja muut erityispiirteet ja luonnon tilan parantamiseksi jo tehdyt toimenpiteet.

Valiokunta myös katsoo, että ehdotuksen jatkovalmistelussa tulee arvioida, voidaanko ehdotetulla säädösmuodolla, eli asetuksella, taata riittävä kansallinen liikkumavara säädöksen tavoitteiden tehokkaaseen toimeenpanoon jäsenvaltioissa.

Suuren valiokunnan lausunto ohjaa Suomen jatkoneuvotteluja.

Tavoitteet tasapainotettava

Metsäteollisuus ry pitää suuren valiokunnan tarkennuksia hyvänä, mutta jäi edelleen kaipaamaan tiukempaa otetta ennallistamistavoitteisiin.

Järjestön mukaan luonnon ennallistaminen osana monimuotoisuuden edistämistä on tärkeää. Ennallistamistavoitteet tulisi kuitenkin tasapainottaa muiden ympäristötavoitteiden, kuten ilmastotavoitteiden, uusiutuvien raaka-aineiden saatavuuden ja energiaomavaraisuuden, kanssa.

”Eduskunnan perinpohjainen käsittely ja laaja keskustelu metsien käyttöön merkittävästi vaikuttavasta EU-lainsäädäntöaloitteesta on tärkeä asia. Erityisen hienoa on, että lopputuloksena Suomi laajensi kantaansa huomioimaan enemmän aloitteen kansantaloudellisia vaikutuksia”, toteaa Metsäteollisuus ry:n kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki tiedotteessa.

Lisää aiheesta: Ennallistamisasetus horjuttaa jo hallitusta

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Suo

Kuvat