Sykeltä ja Lukelta suuntaviivat vanhojen metsien suojeluun

Lopullisen päätöksen vanhojen ja luonnontilaisten metsien tiukan suojelun kriteereistä tekevät poliitikot.

Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Luonnonvarakeskus (Luke) ovat saaneet valmiiksi raportin siitä, kuinka Suomen luonnontilaiset ja vanhat metsät voidaan tunnistaa. Taustalla on EU:n biodiversiteettistrategia, joka edellyttää kyseisten metsien tiukkaa suojelua. Tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen.

Syken ja Luken raportin käsikirjoitus luovutettiin tänään ympäristöministeriölle. Kyseessä on vasta taustatieto, jonka perusteella ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö valmistelevat kansalliset kriteeriehdotukset poliittisille päättäjille.

”EU:n ohjeistus vaatii tulkintaa, ja siksi tarjoamme laajan, tutkimukseen ja aiempiin inventointitietoihin pohjautuvan tietopaketin päätöksenteon tueksi. Viime kädessä kriteerien määrittelyssä on kuitenkin kyse poliittisesta päätöksestä”, sanoo hanketta vetänyt projektipäällikkö Kimmo Syrjänen Suomen ympäristökeskuksesta.

Kriteereissä otetaan huomioon muun muassa metsien ikä sekä kuolleen puun määrä. Käytännössä suurin osa luonnontilaisista metsistä on vanhoja metsiä. Toisaalta suojelukriteereiden täyttävien vanhojen metsien täytyy EU:n ohjeistuksen mukaan olla luonnontilaisen kaltaisia eli käytännössä niiden on täytynyt olla kymmeniä vuosia poissa talouskäytöstä.

Suurin osa luonnontilaisista ja vanhoista metsistä sijaitsee jo suojelluilla alueilla ja pohjoisessa Suomessa sekä valtion mailla.

”EU:n komission kriteerit suojeltavalle vanhalle metsälle ovat sen verran tiukat, että talousmetsät eivät niitä täytä. Yksityismailla sijaitsevia metsiä puolestaan suojellaan vain vapaaehtoisin keinoin”, Syrjänen vakuuttaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat