Taimikonhoitoja rästissä jo 750 000 hehtaaria

Varhaishoidon viivästyminen voi pudottaa metsästä saatavat tulot jopa puoleen.

Suomen metsätiloilla on rästissä jo 750 000 hehtaaria taimikonhoitoja. Se on yhtä iso alue kuin puolet Keski-Suomen maakunnan metsistä. Lisäksi pienen läpimitan ainespuun ensiharvennuksia odottaa 800 000 hehtaaria, tiedottaa Suomen metsäkeskus.

Taimikonhoitotyötä on tehty vuosittain vain noin 150 000 hehtaaria, vaikka tavoite olisi 250 000 hehtaaria.

”Viivästynyt taimikonhoito tulee metsänomistajalle kalliiksi, sillä viljavilla kasvupaikoilla hoidon selvä viivästyminen voi pudottaa metsäomistajan saamat tulot jopa puoleen verrattuna puuston kiertoajassa oikeaan aikaan tehtyyn työhön”, sanoo johtava metsänhoidon asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Varhaishoidon viivästyessä osa puista menehtyy, ja ne korvautuvat taloudellisesti vähempiarvoisilla puulajeilla. Puista voi kasvaa ohuempia ja latvoihin tulla vaurioita.

Työn teettäminen myöhässä maksaa enemmän, koska työskentelytahti on sitä hitaampi, mitä tiheämpi puusto on.

”Taimikonhoito on taloudellisesti kannattavaa aina, kun sille on metsänhoidollista tarvetta. Työtä ei kannata viivästyttää, vaikka kemeratukia ei työn suorittamisen oikealla hetkellä olisikaan saatavilla”, Remes sanoo.

Keskikesällä tehdystä taimikonhoidosta saadaan usein parhain hyöty, koska silloin kannoista lähtevät uudet vesat kasvavat hitaammin.

Männyntaimikoiden laajat hoitotyöt kannattaa ajoittaa varhaaseen kevääseen tai myöhään syksyyn tyvitervastaudin riskin takia.

METSÄLEHTI