Teeren ja pyyn keskitiheydet nousivat 15 prosenttia, alueellista vaihtelua runsaasti

Metsäkanalintujen pesintä onnistui tänä kesänä suuressa osassa maata hyvin, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Metsäkanalintujen kannat ovat edelleen kasvussa, mutta alueellista vaihtelua on paljon, Luonnonvarakeskuksesta (Luke) kerrotaan. Kesän riistakolmiolaskentojen perusteella teeren ja pyyn keskitiheydet kasvoivat noin 15 prosenttia, mutta metson pysyi viimevuotisella tasolla.

Metson, teeren ja pyyn pesintä onnistui suuressa osassa maata hyvin ja poikasten määrät ovat suhteellisen korkeita.

Metson tiheydet kasvoivat miltei koko pohjoisessa Suomessa. Voimakasta kasvua havaittiin erityisesti Koillismaalla ja Itä-Lapissa. Rannikko-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Pohjois-Savossa tiheydet nousivat viiden edellisvuoden keskiarvosta noin 50 prosenttia. Sen sijaan Pohjois-Karjalassa, Kaakkois-Suomessa ja Varsinais-Suomessa tiheydet laskivat.

Teerikannan kasvu jatkui miltei koko maassa. Viime vuoteen verrattuna suurimmat kasvuluvut havaittiin Pohjois- ja Etelä-Savossa, jossa tiheydet kasvoivat 60–80 prosenttia. Kaakkois-Suomessa ja eteläisimmässä Suomessa tiheydet laskivat.

Pyykannan kasvu oli voimakkainta kasvu keskisessä Suomessa ja Oulu-Kainuu -alueella. Korkeimmat tiheydet havaittiin tänä kesänä Pohjois-Savossa ja -Karjalassa. Kaakkois-Suomessa tiheys kutistui vuodentakaisesta neljänneksellä.

Riekolla havaittiin Itä- ja Ylä-Lapissa paikoin korkeita tiheyksiä. Laskettujen riistakolmioiden vähäinen määrä vaikeuttaa kuitenkin kannan arviointia, Lukesta kerrotaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut