Tekopökkelöitä ja riistatiheiköitä – itsenäiset sahat käynnistävät ympäristöohjelman

Ohjelmalla pyritään turvaamaan metsäluonnon monimuotoisuutta.

Sahateollisuus ry:n jäsensahat käynnistävät ympäristöohjelman. Tarkoitus on vahvistaa ja turvata metsien monimuotoisuutta hakkuiden yhteydessä kuudella eri toimenpiteellä. Nämä ovat riistatiheiköiden säästäminen, sekapuuston suosiminen, lahopuun säästäminen, soiden reunavyöhykkeiden turvaaminen, vähätuottoisten kohteiden säästäminen ja tekopökkelöiden tekeminen.

Ohjelman toimet ovat metsänomistajille vapaaehtoisia, Sahateollisuus korostaa. Toimien toteuttamisesta sovitaan yhdessä maanomistajan kanssa.

”Uskomme, että metsänomistajat ottavat ohjelman innostuneena vastaan. Luonnonhoidolla voidaan vahvistaa metsäluonnon hyvinvointia helposti ja kustannustehokkaasti”, Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja Tommi Sneck kertoo.

Sahateollisuus ry edustaa itsenäisiä sahoja. Jäseninä on noin 30 alan yritystä, joiden osuus Suomen sahatavaratuotannosta on noin puolet. Jäsenyrityksiä ovat muun muassa Keitele, Koskisen, Pölkky, Versowood ja Westas.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat